TESLA LIFE

 • Tesla App 介紹
  Tesla App讓你隨時隨地了解你部車的狀況。例如: 開啟及關閉Valet Mode:唔想俾代客泊車揸你部車周圍飛,或者搞你櫃桶同車...
  閱讀全文
 • Tesla Model S車主 體驗1個月後的評測
  剛交車足足1個月,自從擁有了Tesla Model S後,對我於生活上的轉變是很大的。起初動念轉揸電動車的初衷 (例如唔駛油錢、起步超快、高...
  閱讀全文
 • 香港的 Tesla Auto Parking 體驗
  我發現好多車主其實都唔係太識用Auto Parking功能,所以今次拍左條片簡單分享點開啟Auto Parking,同埋分享一下對於Auto...
  閱讀全文
 • 幫電話充電會唔會好食電?
  幫電話充電究竟會唔會好食部車嘅電力?其實有數得計,以 iPhone 11 Pro 為例,電池容量為 11.67Wh (想知自己部電話電池容量...
  閱讀全文
 • Tesla泊L位 - 點樣擺「正」部車
  相信好多車主買入 Tesla 初期都會遇到泊車難睇位嘅問題,因為車尾沙板向外拉出,所以齋睇倒後鏡泊車係好容易泊唔正個位。其實睇住dashbo...
  閱讀全文
 • Tesla x Spotify 簡直不得了:試用報告
  我之前都用開 Spotify 聽歌,再用藍芽輸出到車播歌。現在v7.1直接內置Spotify,揸車聽歌直頭去到另一個層次嘅享受。...
  閱讀全文
 • 電動車都怕凍!寒冷天氣下的保養貼士
  天氣凍到咁,相信不少車主都會發現部車有以下問題:1. 耗電量大增 2. 軚氣不足。大多數香港 Tesla 屋企都未必有得拉線,寒冷天氣下耗電...
  閱讀全文
 • 揸咗Tesla 3個月,我唔會再買汽油車了
  由 Tesla Model S車主 體驗1個月後的評測 至今又過多2個月,不經不覺收車亦剛剛好3個月了。跟剛收車一個月時相比,開始發現 Te...
  閱讀全文
 • $12搞掂!DIY車Cam長火簡單安裝分享
  裝了車cam已經幾個月,一直以來都只是駁點煙器,關了車後車cam都會關掉。直至最近網上發現有位 Tesla 車主遭惡意毁壞,原因是長期停泊 ...
  閱讀全文