fbpx

Tesla 電動車 vs 汽油車

最後更新:9/2019

來到這個 blog,相信你已經對 Tesla 電動車心郁郁。隨住每日在街上見到越來越多 Tesla 在馬路上奔馳,特別是那種接近違反物理定律的 0 – 100km 最大扭力起步加速,擁有一部性能接近超跑的 Tesla 簡直是男人的浪漫。

但買車始終唔同買菜,尤其是自己並不太認識的電動車,一定希望上網做多點資料搜集,希望自己除了擁有男人的浪漫外,亦能夠確保電動車能夠完全取代你原本擁有的傳統汽油車的方便性。這個情況就正如一直用緊 Windows 十幾年的用家,見到整個 StarBucks 都是用 Macbook 的文青,明知道用 Mac 係型啲,但又擔心好多 softwares 支援唔到而不停上網做資料搜集的心情一樣,既期待又有半點擔心。我亦曾經像大家一樣對電動車一無所知,當我嘗試上網做資料搜集時,發現由於香港的情況比較特殊,外國人大部分都是住 house,外國車主都能夠自行拉線每晚為自己的電動車充電,所以外國網站的資訊根本並不能夠完全滿足香港的實際使用程況。所以,我們成立了這個 Tesla 香港指南,希望能夠以過來人身份為所有對 Tesla 有興趣的準車主/車主提供專為香港實際使用環境而設的入門指南。

回到正題,究竟電動車和傳統汽油車,甚至是 Tesla 電動車對於其他牌子的電動車,於用家角度有什麼分別?我嘗試用一問一答形式逐一為大家解答。

充電平過入油幾多?

Tesla free super charger

目前香港大部分公共充電站 (包括商場、政府停車場及 Tesla 提供的 Wall Connector) 是免費充電的。換言之,你一個月入幾多錢油,駕駛 Tesla 就可以便宜幾多。

而 Tesla Supercharger 則按用電量收費,費用由每 Kw HK$2.9 – HK$3.0 不等。假設你每月行 1000km,每公里你的用電量大約200wh/km,而需要用 Supercharger 並以 60kW (HK$2.9 收費) 充電,那一個月充電支出就約為 HK$600。

即使是私人屋苑、商業大廈停車場、或自行拉線的充電位,一般都是以約 HK$1.1/kWh (1度電) 收費,換算後大約每公里 HK$0.23 – HK$0.3 (當然視乎你的右腳有幾大力)。

充滿電可以行駛幾多公里?

tesla-models-battery-life

這是 10 個會有 9 個都問的第一條問題,其實是十分難答的,因為很視乎車款的電池量,如果我問你,你答唔答到我你部汽油車入滿油行到幾耐?

以下為各型號的理論最高續航距離

Model 3 Standard Range+ 約 380km
Model 3 Long Range 約 564km
Model 3 Performance 約 500km

Model S 60 約 300km
Model S 60D 約 308km
Model S 75 約 376km
Model S 75D 約 383km
Model S 90D 約 386km
Model S P100D 約 400km

Model X 60D 約 260km
Model X 75D 約 326km
Model X 90D 約 391km
Model X P90D 約 350km
Model X 100D 約 434km
Model X P100D 約 389km

以上續航距離均以 Typical Range 計算

我本人住屯門,公司位於荃灣,每天經屯門公路來回大約 36 公里左右,扣埋晚上及日間泊車的耗電量,每天大約用 45 公里左右。

想知道自己每天返工放工的距離,大家都可以自行用 Google Maps 計算一下。

https://www.google.com.hk/maps/dir///

屋苑停車場無充電位就唔揸得 Tesla?

相信你總會有身邊的朋友講「充電係電動車死症,樓下無得充電就唔駛諗」。老實講,而家街上咁多 Tesla,唔通個個車主屋企都係住 house 咩。根據 Tesla 提供的資料,大部份香港 Tesla 車主其實都是住普通私人屋苑,亦唔係每個屋苑都有提供充電站。

以我本人為例,我的屋苑停車場是有充電站的,收費每小時亦只需HK$30,大約每度電 (kWh) HK$1.43,價錢亦尚算合理。我的屋苑暫時泊有大約 20 部 Tesla,但到目前為止,我仍然沒有使用過屋苑停車場的充電站,而且我亦很少見到其他 Tesla 車主使用該充電站。點解?因為現時公共停車場充電是免費的,除非救命,否則我是不需要付費去充電的

油站總有一間在左近,但現時香港充電站足唔足夠?

Tesla 電動車 vs 汽油車

改用電動車後使用習慣亦會隨之改變,就如使用智能電話一樣,只要停泊的停車場有充電位就立即進行充電,基本上電力是用之不盡的。如果你的屋苑或工作地點就近快速充電站則更方便,閒時去充電站充電,然後飲杯咖啡或逛逛商場,基本上 1 小時已經可以充滿電。當然,如果你的車位可以安裝充電器,每天回到停車場立即充電,到第二天再用車時就已經充滿,連充電問題亦無需要擔心。

至於公共充電站會否長期爆滿?以我經驗,Tesla Supercharger 是長期比較緊張,至於商場或政府的停車場,如非超級繁忙時間,基本上都一定有充電位。

充電時間遠比入油長,實際使用上會否比較困擾?

對於車位不能安裝充電器的準買家,部分會認為即使用 Supercharger 充電最快都要接近 1 小時,遠比入油時間慢而對 Tesla 卻步。大家不妨從另一個角度思考,相比起高昂及油價加快減慢的汽油,現在只需付出少少時間,就可以享有極低、甚至 $0 的充電成本。當然,有人會認為時間就是金錢,充電令他們浪費很多時間。我認為大家亦可以先改變入油的思維,由「差不多無油了,現在去附近油站打爆油缸先」變為「呢度有充電站,泊去充電先!」。如果因為無電而刻意花時間去充電站充電,當然是浪費時間。但當使用習慣如此改變,有何浪費時間之有?

全港 Tesla Supercharger Station 一覽

電動車牌費平幾多?

根據運輸署公布,純電動車是以車重來計算牌費;首 1,000kg 牌費為 HK$440,之後每 250kg 加 HK$95。以 Tesla Model 3 Standard Range+ 為例,車重為 1,611kg,每年牌費為 HK$725。而 1,500cc 以下的汽油車最少都要 HK$3,929,何況跟 Tesla 性能同級的汽油車大約屬於 3,500cc 至 4,500cc 的級別,牌費已經要 HK$9,534 了。一年足足慳 HK$8,500。

vehicle-licence-fee

資料來源:運輸署網頁

Tesla 全車都是高科技零件,保養會否很昂貴?

電動車沒有機油,所以不需要像傳統汽油車般要每 5000 公里換機油。此外,Tesla 有 Regenerative Brake 剎車系統,每次鬆開油門 (電門?) 時會產生逆向磁場協助減速,同時把能量變回電儲存,除了令電池續航力更長外,更可減少使用 brake 次數,從而令到 brake 皮耐用度更持久。每年回 Tesla 原廠檢查大約 HK$5,000 左右。以一部中高價位的私家車,每年 HK$5,000 原廠保養費用尚算合理。

此外,基本上新車 80,000km 內所有非人為損壞都是可以免費維修的,過了 80,000km 亦可以返 Tesla 購買 Extended Warranty。

Tesla 保養詳情:Tesla 官方網頁

電動車無電點算?

即使不幸地電池顯示續航力為 0km,Tesla 仍能使用後備電,提供額外 24-30km 行駛到附近的充電站吊命。萬一不幸連最後的後備電都用盡,只需致電 Tesla 客戶服務熱線,Tesla 便會安排拖車或流動尿袋服務為電動車充電。

我對電無認識,擔心買部車返黎後去錯充電站,甚至爆炸。

放心,我買 Tesla 之前對電都一樣毫無認識,收車大約幾天後已經大致上掌握了。現在還有這個網站為你提供一些充電的基本知識,保證很快可以掌握。

此外,充電站基本上係唔會去錯的。簡單而言,只要該充電器的充電器能夠成功插入 Tesla 的充電接口,就代表100%無問題。

至於爆炸,抱歉,直到目前為止,全球仍然未有一單有關去錯充電站充電並發生爆炸的新聞。

tesla-charing-port

講得詳細少少,香港 Tesla 的充電插口跟美國不同,香港是使用 IEC-62196 制式的插口,基本上插得入就代表無問題

詳細了解IEC-62196制式插口

電動車始終用電,會否比較危險?

其實油站入油都好危險,有人喺油站食煙或者入油過程中撻匙都會隨時爆炸。很多時認為一件事危險,是因為對新事物不了解,當開始慢慢了解電動車後,就會開始發現電動車隨時比汽油車更安全。

Tesla 香港是直接由 Tesla 銷售,對比其他傳統車行代理銷售有什麼好處?

最大好處當然是唔會比食水深的車行代理呃。相信大家行入傳統汽油車 showroom,Sales 為跑數及清倉,未出的車款一般都講到幾唔抵或要等好耐先推出,然後極力遊說你購買現貨。

Tesla 香港是直接由 Tesla 銷售,基本上於 showroom 內的 Sales Advisor 跟 Apple Retail Store 一樣,所以並不會極力遊說你買車,甚至提議你不要加錢買部分配備。

0