fbpx

Model S/X

 • Tesla x Siri 幾個實用功能分享
  如果你本身用 iPhone,識得用 Siri 的話其實可以令你日常駕駛生活更加便利。今次我拍了一條短片分享少少自己平時點用 Siri 和 S...
  閱讀全文
 • Tesla Model X 香港常見問題集
  我以 Model X 車主及超過 4 年 Tesla 電動車齡的經驗,整理了一個 Model X 車主常見問題集,希望幫到大家。...
  閱讀全文
 • [進階篇]香港停車場實試 Model X 翼門
  香港停車場遠比外國窄,樓底又矮,未收車前總會擔心翼門會否開唔到,就算開到都會否撞到隔離部車,甚至撞埋天花。我比較重視科學精神,與其每次泊車都...
  閱讀全文
 • [入門篇] Model X 開關門方式一覽
  已經收車幾天了,Model X 結構比較複雜,尤其鷗翼門吧,前前後後花了幾天時間了解鷗翼門的運作,現在總算初步掌握到 Model X 鷗翼門...
  閱讀全文
 • 每分鐘 $7.8,Tesla Supercharger 超時佔用費
  一直有部分的車主長期霸佔充電站,意思即是充完電都唔走,令其他等待充電的車主叫苦連天,全球其中以香港的情況最為嚴重,縱使車主於網上公審、投訴、...
  閱讀全文
 • 在香港駕駛 Model S 一年,25,000 公里後的感想
  由 Tesla Model S車主 體驗1個月後的評測,以至 揸咗Tesla 3個月,我唔會再買汽油車了,轉眼間一年了。一年以來,幾乎每天都...
  閱讀全文
 • 咪錶的續航距離係點計出嚟?
  有時同車主傾開計,好多都話咪錶顯示的續航距離唔準,實際係爭好遠。其實唔係個續航計算「發水」,了解清楚個計算方法,應該可以解決大家一直以來的疑...
  閱讀全文
 • 電動車充電心得
  我發現無論新舊車主,對於充電未算十分了解,以下分享個人的充電心得,希望幫到大家。...
  閱讀全文
 • 電動車慳電心得
  因為無得拉線的關係,點樣去慳電成為了相對重要的課題。以下分享幾個慳電方法,希望幫到大家。...
  閱讀全文
0