Model S/X

 • Tesla 電動車 vs 汽油車
  來到這個blog,相信你已經對電動車心郁郁,尤其是Tesla吧。隨住每日在街上見到越來越多Tesla在馬路上奔馳,特別是那種接近違反物理定律...
  閱讀全文
 • 剛剛收車,成車人都坐到想嘔,好唔舒服?
  相信大部分試過車、甚至是剛剛收車的 Tesla 車主都曾經覺得電動車減速好快,好容易會揸到 chok 下 chok 下好唔舒服,甚至全車人都...
  閱讀全文
 • 如何充電?
  充電十分簡單。駛到設有充電器的車位。只需於車上的中控屏幕開啟 Charge Port,又或者於車匙上長按開車尾箱的按扭,如果 Tesla S...
  閱讀全文
 • Tesla App 介紹
  Tesla App讓你隨時隨地了解你部車的狀況。例如: 開啟及關閉Valet Mode:唔想俾代客泊車揸你部車周圍飛,或者搞你櫃桶同車...
  閱讀全文
 • 如果不幸地電池得返0km,點算?
  即使不幸地電池顯示續航力為0km,Tesla仍能使用後備電,提供額外24-30公里行駛到附近的充電站吊命。萬一不幸連最後的後備電都用盡,只需...
  閱讀全文
 • 單相電 vs 三相電
  簡單而言,三相電可以說成同一時間給你3個相附相成的電源,「理論上」三相電的充電速度可快過單相電 3 倍。但為何是理論上?因為實際的充電速度還...
  閱讀全文
 • ⬆︎ UMC 充電線
  13A充電器值得買嗎?
  很視乎你有無機會用到13A充電站。雖然慢,但有勝於無,所以我都買了一條以備不時之需。 事緣有一次約了朋友去K11食飯,剛好K11有13...
  閱讀全文
 • Tesla有幾高科技?
  Tesla本身係一間科技公司,而唔係汽車廠。所以部車都幾多高科技嘢,例如: Auto Steer 就是最近多得蘋果動新聞及某位唔識高...
  閱讀全文
 • 點解Tesla Superchargers充電時快時慢?
  有無發覺去到Superchargers Station充電,有時1小時內可以充滿,但有時就要成1.5小時以上的充滿電。Tesla Super...
  閱讀全文