fbpx

4 個於公共充電站應遵守的態度

 In 最新資訊, 充電相關, 新Tesla車主

電動車不同汽油車,無論快中慢速充電同樣需時。電動車於香港概念仍比較新,政府亦未有立法規管如何使用充電站,養成良好的充電態度變得十分重要。以下分享 4 個於公共充電站應遵守的態度,希望大家能夠互相 share,守望相助,讓大家每次充電更便利。

1. Limit your charge, do not charge to your limit

屋企無得充電,當然想一次過盡量充滿電,但由於 90% 充電至 100% 的最後 10% 是會大幅降低充電速度 (目的為保護電池),而這 10% 的充電時間可以讓其他有需要的車主充接近 70% 左右的電力 (掉返轉,你等待足足半小時的排隊充電時間有可能係佢只係充緊最後嗰 10%)。

此外,用Supercharger 充電到 100% 是會傷電的,長遠電池的續航力亦會慢慢減少。為己為人,建議到公共充電站,limit your charge, do you charge to your limit。充電完後後將車輛駛走,泊到其他泊車位。

2. 如非要充電,不要停泊充電站

電動車充電站並不是泊車位,更不是電動車專用的泊車位,如你並非要充電或已經完成充電,請不要停泊在此。

⬆︎CLP近年積極興建的中快速充電站,同時支援三相32A,CHAdeMO及CCS充電
⬆︎CLP近年積極興建的中快速充電站,同時支援三相32A,CHAdeMO及CCS充電

中電近年積極興建的中快速充電站,同時支援三相32A、CHAdeMO 及 CCS 三種制式。通常以左中右劃分 3 個車位讓電動車同時充電。Tesla 一般只支援最左邊的三相32A充電,CHAdeMO 快速充電需要外購 adaptor 才能使用,CCS 只能於 Model 3 使用。如果三相32A充電器被其他電動車車主充電中,請不要停泊在旁邊兩個充電車位等待,讓給其他廠 (例如 Leaf、e-golf、BMW i3 或有 CHAdeMO adaptor 的 Tesla 車主等) 電動車車主使用。

請謹記,電動車不只有 Tesla,充電站亦不是 Tesla 專用的。

3. 不要擅自拔除 / 停止其他車主的充電器

在沒有其他車主同意下,擅自拔除 / 停止其他正在充電的車主的充電器是一件非常不禮貌的行為。試問你在充電途中,在商場閒逛等待充電完成時發現 Tesla App 通知你的充電被突然中斷了,會有什麼反應?

4. 提供預計完成充電時間及聯絡方法

相信大家去到充電站見到全部車都充緊電 (甚至部份車充完電) 又未知幾時離開,會令大家大失預算。如果你見到有車主在車頭玻璃提供預計完成充電時間及聯絡方法,定必幫你減低疑慮。

⬆︎外國有車主會主動提供充電時間及聯絡方法,值得參考
⬆︎外國有車主會主動提供充電時間及聯絡方法,值得參考

總結:風水輪流轉

當你長期停泊充電站,下次到你想充電就可能有排你等;
當你為了延長續航力而每次充電到100%,最後可能你部車續航越來越低。
你長泊、充飽先走,其實無話對錯。行街行耐咗,人之常情。買部車返黎無非想開心,遲 10 分鐘走就俾人話係充電L,車主間無必要咁大壓力。
並不是要大家嚴守紀律「做」多一步,只希望大家以後充電時「諗」多一步,諗下你等咗幾耐先輪到自己充電,諗下你充緊電時幾多人好似你之前咁等。只要每人行一步,個個跟住做,就可以漸漸減少漫無目的地等待的時間。

0