fbpx

科技。生活

 • Tesla x Siri 幾個實用功能分享
  如果你本身用 iPhone,識得用 Siri 的話其實可以令你日常駕駛生活更加便利。今次我拍了一條短片分享少少自己平時點用 Siri 和 S...
  閱讀全文
 • 3M車窗隔熱紙:實用之餘仲慳到電
  一直都沒有貼隔熱紙的習慣,但揸了 Tesla 一年,仍然覺得車頭擋風玻璃太曬。Tesla 有別於其他傳統車廠,車頭玻璃頂部沒有加強隔熱塗層,...
  閱讀全文
 • 在香港駕駛 Model S 一年,25,000 公里後的感想
  由 Tesla Model S車主 體驗1個月後的評測,以至 揸咗Tesla 3個月,我唔會再買汽油車了,轉眼間一年了。一年以來,幾乎每天都...
  閱讀全文
 • 如何 DIY 簡單修補擋風玻璃裂痕
  早幾日揸車,駛到汀九橋突然聽到擋風玻璃「啪」一聲巨響,已經心知不妙,再望清楚就發現塊擋風玻璃俾石仔彈到裂左,裂痕足足有2cm。不幸中之大幸,...
  閱讀全文
 • 超主觀觀點:唔好太倚賴 Superchargers
  最近有車主希望透過我的 social media reach 呼籲 Tesla 車主不要再霸佔充電站。與其要我去「呼籲」 Tesla 車主自...
  閱讀全文
 • Tesla App 介紹
  Tesla App讓你隨時隨地了解你部車的狀況。例如: 開啟及關閉Valet Mode:唔想俾代客泊車揸你部車周圍飛,或者搞你櫃桶同車...
  閱讀全文
 • Tesla 電動車 vs 汽油車
  來到這個blog,相信你已經對電動車心郁郁,尤其是Tesla吧。隨住每日在街上見到越來越多Tesla在馬路上奔馳,特別是那種接近違反物理定律...
  閱讀全文
0