fbpx

樓下無得充電,會唔會好麻煩?

By
 In 準Tesla買家

最近跟朋友食飯講起 Tesla,身邊的朋友都好有興趣,但第一時間都會講「我樓下唔知裝唔裝得充電」/ 「我樓下停車場冇得充電」,然後下一句就係「所以都唔敢買」。

相信你總會有身邊的朋友講「充電係電動車死症,樓下無得充電就唔駛諗」。老實講,而家街上咁多 Tesla,唔通個個車主屋企都係住 house 咩。根據 Tesla 提供的資料,大部份香港 Tesla 車主其實都是住普通私人屋苑,亦唔係每個屋苑都有提供充電站。

以我本人為例,我的屋苑停車場是有充電站的,而且還是 3 相 32A 輸出 (即每小時96A) 的充電站,收費每小時亦只需 HK$30,即大約每度電 (kWh) HK$1.43,價錢亦尚算合理。我的屋苑暫時泊有大約 10 部 Model S,但到目前為止,我仍然沒有使用過屋苑停車場的充電站,而且我亦很少見到其他 Tesla 車主使用該充電站。點解?因為現時公共停車場充電是免費的,除非救命,否則我是不需要付費去充電的

以現時 Tesla 的最入門款式Model S 60為例,充滿電後可最長行駛310公里,所以其實唔需要太擔心好快無電 (BMW i3 就難講啲…)。此外,改用電動車後使用習慣亦會隨之改變,就如使用智能電話一樣,只要停泊的停車場有充電位就立即進行充電,基本上電力是用之不盡的。如果你的屋苑或工作地點就近 Tesla Supercharger Station 則更方便,閒時去 Supercharger Station 充電,然後飲杯咖啡或逛逛商場,基本上1小時已經可以充滿 100% 電。當然,如果你的車位可以安裝充電器,每天回到停車場立即充電,到第二天再用車時就已經充滿 100%,連充電問題亦無需要擔心。

 

對於車位不能安裝充電器的準買家,部分會認為即使用 Supercharger 充電最快都要接近 1 小時,遠比入油時間慢而對 Tesla 卻步。大家不妨從另一個角度思考,相比起高昂及油價加快減慢的汽油,現在只需付出少少時間,就可以享有極低、甚至 $0 的充電成本。當然,有人會認為時間就是金錢,充電令他們浪費很多時間。我認為大家亦可以先改變入油的思維,由「差不多無油了,現在去附近油站打爆油缸先」變為「呢度有充電站,泊去充電先!」。如果因為無電而刻意花時間去充電站充電,當然是浪費時間。但當使用習慣如此改變,有何浪費時間之有?

全港 Tesla Supercharger 充電站一覽

題外話,上星期日我見電量尚餘 140km 左右,橫掂天氣又好,便決定和太太到啟德郵輪碼頭拍拖順路充電。我住屯門,路途不遠嗎?充電唔駛錢,星期日又family day,遊吓車河有乜所謂?加上我發現啟德的 Supercharger 基本上是不需要排隊等候的。跟太太到草地閒逛,坐 coffee shop 傾吓計,開開心心又半日。

 

經下面條link訂購 Model S / X / 3,可享有最少 1,500km 免費 Supercharger 充電額度。
http://ts.la/chris5532

0