fbpx

如何充電?

By
 In Model S/X, Model 3, 新Tesla車主

充電十分簡單。駛到設有充電器的車位。只需於車上的中控屏幕開啟 Charge Port,又或者於車匙上長按開車尾箱的按扭,如果 Tesla Supercharger 就更方便,只需要按一下插頭上的按扭,Charge Port 就會自動打開。然後將充電線接上 Charge Port (如充電站是中速和慢速充電站,要先於充電站控制板按「開始」或相關按扭,Tesla Supercharger則是即插即用的),成功的話 Charge Port右方的顯示燈會顯示為綠色並閃爍,就代表開始充電了。

完成充電後,首先到充電器按「停止」按扭以確保中斷電力,然後於車上的中控屏幕按 “Stop Charging”,又或者於車匙上長按開車尾箱的按扭 (Tesla Supercharger 就只需按一下插頭上的按扭),然後就可以將充電器拔出,就可以將車駛走。

整個詳細充電教學,可瀏覽 Tesla 官方網頁

我去到停車場充電位發現有雪糕筒欄住,應該點做?

因為有很多沒有公德心的汽油車車主泊入充電位,停車場為解決此問題,便將雪糕筒放在電動車充電位。你只需將雪糕筒移走,就可以泊入充電位了。

 

我發現充電位的插頭唔同Tesla,應該點做?

泊第二個啱Tesla用的充電位吧。

 

我充完電,發覺拔極都拔唔出個充電線,應該點做?

唔好用暴力,記住先到中控屏幕或用車匙解除 Charging Port Lock,然後就可以將充電器拔出。

0